Så tycker partierna om tio påståenden inom bioenergipolitiken. Så tycker partierna om tio påståenden inom bioenergipolitiken.

Ny studie: Vägval om bioenergi i valet till EU

Fem av partierna instämmer i merparten av Svebios (Svenska bioenergiföreningen) påståenden om vilken politik som är viktigt för en positiv utveckling på bioenergiområdet. Två partier instämmer väldigt lite i Svebios påståenden om vad som är bra för utveckling av bioenergi och ett parti instämmer delvis i de flesta påståendena.

Inför valet till EU-parlamentet har Svebio och tidningen Bioenergi bett partierna att svara på hur de ser på tio påståenden relaterade till utvecklingen av bioenergipolitiken i EU. Resultatet visar att SD, C, KD, M och S instämmer i flest påståenden som är positiva för bioenergiutvecklingen. V samt MP instämmer minst och L instämmer endast delvis.

Studien visar att fem av partierna instämmer helt i påståendet att EU:s mål om att minska koldioxidutsläppen med 90 procent till 2040 och att reducera dem helt till 2050 är realistiskt. Sex av partierna instämmer helt till att man bör stoppa nya restriktioner mot användning av skogsbränsle under den kommande mandatperioden.

Valet till Europaparlamentet är viktigt för att ge bioenergin rätt politiska förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling menar Svebio.
– Av studien framgår att partiernas politik skiljer både vad gäller synen på skogsbruk och användningen av styrmedel. Merparten av partierna ställer sig positiva till lagstiftning och mål som kan öka användningen av bioenergi i EU,vilket är positivt för klimatet, en trygg energiförsörjning och jobben, säger Anna Törner, vd på Svebio.

Det nyvalda EU-parlamentet kommer att få en viktig uppgift i att öka EU:s självförsörjningsgrad på energiområdet där bioenergi behöver spela en än mer central roll. Dessutom motverkar en hel del befintlig och föreslagen EU-lagstiftning det hållbara svenska skogsbruket. Exempelvis lagar som gäller artskydd, naturrestaurering, avskogning och markanvändning. Detta riskerar försvåra eller förhindra arbetet med att fasa ut fossilbaserade material och energi.

Bioenergin har under flera decennier vuxit och står i dag för nästan 40 procent av Sveriges energianvändning och utgöra Sveriges största och viktigaste energikälla.

Det gör att Sverige är det EU-land som har lägst beroende av fossil energi och det finns fortfarande potential att öka användningen av bioenergi inom industri, uppvärmning, elproduktion och inte minst i transportsektorn.

Resultatet av valet till EU-parlamentet kommer enligt Svebio att vara viktigt och påverka möjligheterna för bioenergins fortsatta utveckling både nationellt och på EU-nivå.

Om artikeln

Publicerad: 2024-05-06 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Bioenenergi CO2 EU EU-val Styrmedel Svebio