Ny tankstation för biogas i Södertälje – ”strategiskt samarbete mellan Gasum och Scania”

Som ett led i den nationella strategin för att minska utsläppen i den svenska transportsektorn öppnade Gasum och Scania den 27 maj en tankstation för biogas i Södertälje. Invigningen skapade stort intresse hos transportsektorn och politiska företrädare. Detta då den visade på det akuta behovet av innovativa, hållbara lösningar och visade biogasens roll för att uppnå nationella mål för utsläppsminskningar.

Idag, den 27 maj vid lunchtid, invigde Gasum och Scania en tankstation för biogas i Södertälje. Evenemanget möttes av positiva reaktioner från deltagarna, som bestod av intressenter i branschen och politiska beslutsfattare. Det är en tydlig indikation på att det finns ett brett erkännande av vikten av att övergå till grönare bränslen inom transportsektorn. Det skriver Gasum i ett pressmeddelande.

Stationen är resultatet av ett samarbete mellan Gasum och Scania. Stationen ligger nära trafikplats Södertälje Syd och i närheten av Scanias produktionsanläggning.

– För att nå våra brådskande klimatmål måste vi halvera utsläppen varje årtionde. Biogas är en viktig del av Scanias breda hållbarhetserbjudande och ger kostnadseffektiva utsläppsminskningar, liksom flera cirkulära fördelar och större motståndskraft i energiförsörjningen. De nordiska länderna har varit pionjärer när det gäller biogas inom transportsektorn. Tillsammans med våra samarbetspartner kan vi erbjuda kompletta lösningar för avfall till fordon, säger Christian Levin, vd för Scania och Traton.

Behovet av att möta framtida klimatregleringar var ett centralt tema under invigningen. Det lades stor vikt vid biogasens roll i att uppnå Sveriges ambitiösa mål för utsläppsminskningar inom transportsektorn och hur biogas kan fungera som ett verktyg i övergången till en cirkulär ekonomi.

För att hålla jämna steg med Sveriges ambitiösa färdplan att uppnå en minskning av transportutsläppen med 70 procent fram till 2030, jämför med 2010, är biogas en nödvändighet, menar Gasum.

Stationen i Södertälje, som ersätter äldre stationer i Järna och Älvsjö, kommer att ge större kapacitet och kortare tankningstid. Designen har två dispensrar för komprimerad gas och två dispensrar för flytande gas, vilket möjliggör för såväl tunga som lätta fordon att tanka.

– Partnerskapet med Scania är viktigt eftersom de tillhandahåller mark för det här projektet och fortsätter att utveckla gasdrivna lastbilar. Det gör att vi kan fortsätta att expandera och säkra energiförsörjningen för hållbara lösningar. Den här nya stationen tillgodoser inte bara lokala transport- och logistikbehov, utan även nationella och internationella transporter, säger Sharareh Edström, chef för Business Traffic Sweden på Gasum.

Denna senaste utveckling från Gasum utgör ett blygsamt men betydelsefullt steg mot motståndskraft mot klimatförändringar och bidrar till en betydande minskning av koldioxidutsläppen. Användning av biogas minskar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent jämfört med konventionell diesel, skriver Gasum avslutningsvis.

Sammanfattningsvis är invigningen av tankstationen i Södertälje ett litet men kraftfullt steg på vägen mot en grönare framtid för transporter i Sverige och inger hopp om fortsatta satsningar på hållbara och säkra energilösningar.

Själva invigningen möttes av positiva reaktioner från deltagarna, som bestod av intressenter i branschen och politiska beslutsfattare. Foto: Gasum

Om artikeln

Publicerad: 2024-05-27 14:32
Kategori: Nyheter
Taggar: Alternativa bränslen Gasum Miljö Scania