Alternativa bränslen

Listar alla artiklar taggade med: Alternativa bränslen

Ny tankstation för biogas i Södertälje – ”strategiskt samarbete mellan Gasum och Scania”

Som ett led i den nationella strategin för att minska utsläppen i den svenska transportsektorn öppnade Gasum och Scania den 27 maj en tankstation för biogas i Södertälje. Invigningen skapade stort intresse hos transportsektorn och politiska företrädare. Detta då den visade på det akuta behovet av innovativa, hållbara lösningar och visade biogasens roll för att uppnå nationella mål för utsläppsminskningar.
Foto: AX Transport

AX Transport tar raska steg mot fossilfritt

AX Transport, verksamt inom tempererad varudistribution i Stockholmsområdet, förnyar i snabb takt sin fordonspark för att nå målsättningen att år 2030 ha enbart fossilfritt drivna fordon. Under åren 2023 och 2024 kommer totalt ett 20-tal nya biogasdrivna distributionsbilar att levereras till AX Transport, som är åländska Transmar-koncernens dotterbolag i Sverige. Investeringarna under de närmaste åren kommer att handla om både gas- och eldrivna fordon.