EU:s gröna transportpaket: IRU varnar för förhastade åtgärder

IRU välkomnar EU:s Greening Transport Package som presenterades den 11 juli av EU-kommissionen. Paketets översyn av EU:s regler om vikter och dimensioner och det nya EU-initiativet CountEmissions, signalerar EU:s beslutsfattares vilja att ytterligare minska koldioxidutsläppen från transportsektorn.

Syftet är att förbättra den övergripande hållbarheten för godstransporter på väg i alla medborgares och företags intresse och ytterst för själva vägtransportsektorn. Exempelvis kommer sektorn att gynnas tillsammans med andra användare av minskad trängsel på trafikerade vägar.

I EU-kommissionens strategi för hållbar och smart mobilitet är översynen av direktivet om vikter och dimensioner samt upprättandet av ett EU-ramverk för en harmoniserad mätning av transport- och logistikutsläpp, två nyckelåtgärder för att stödja EU:s ambition att minska transportsektorns CO₂-utsläpp med 90 procent till 2050.

EU-kommissionen har under många år lagt fram flera intressanta förslag i frågor som berört godstransportsektorn på väg. Bland dessa finner vi förslaget på en totalvikt om 44 ton för gränsöverskridande transporter med standardfordon samt alla fordon som används i kombinerade och multimodala transporter. Andra förslag är ökade vikt- och längdundantag för nollutsläppsfordon, en ökning av utrymmet för gränsöverskridande användning av det europeiska modulkonceptet, justering av lastad längd för fordonslogistik samt underlättande och förenkling av tillståndsprocessen för specialtransporter.

IRU:s chef för EU Advocacy Raluca Marian sade: ”Dagens EU Green Transport Package är mycket mer ambitiöst än vad som presenterades 2013. Det kommer att hjälpa vår industri att bättre betjäna europeiska medborgare och andra som är beroende av vägtransporttjänster, inklusive de andra transportsätten, på ett mer ekonomiskt och ekologiskt sätt.”

Marian menar att detta förslag ger EU-kommissionen seriösa möjligheter att erbjuda vägtransportföretag att förbättra sin operativa effektivitet, optimera lasterna och därmed minska bränsleförbrukningen och utsläppen både för nollutsläpps och traditionella fordonsflottor.

Branschen är dock oroad över två föreslagna tidsfrister, fortsätter Marian. Det första är att man begränsar flexibiliteten i användningen av traditionella standardfordonskombinationer i internationella transporter. Medan förslaget inför en bruttofordonsvikt för gränsöverskridande trafik med standardfordonskombinationer mellan överenskomna medlemsstater, kommer det endast att gälla nollutsläppsfordon från 2035 och framåt.

Det andra är att begränsa gränsöverskridande försök med det europeiska modulsystemet till en femårsperiod utan att tillåta att försöken förnyas.

Trots att det gröna transportpaketet är försenat, välkomnas det alltså av IRU. ”Även om många andra punkter i Fit for 55-paketet nu har slutförts, återstår det att se om det kommer att finnas tillräckligt med tid för EU:s medlagstiftare att snabbt hitta en gemensam grund för dessa förslag inför nästa års val till Europaparlamentet”, avslutar Raluca Marian.

Om artikeln

Publicerad: 2023-07-14 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: EU EU-kommissionen Fit for 55 Greening Transport Package IRU Klimatomställning Transportmiljöpaket