IRU och CLEPA vill se en öppenhet för flera tekniker för att minska CO2-utsläppen. IRU och CLEPA vill se en öppenhet för flera tekniker för att minska CO2-utsläppen.

Bättre CO₂-regler för ökad hållbar rörlighet och logistik inom EU

I ett brev till EU:s lagstiftare uppmanar IRU och CLEPA att tillvarata viktiga teknikalternativ enligt förslaget om nya CO₂-standarder. En öppenhet för teknik krävs för att minska koldioxidutsläppen från vägtransporter samtidigt som man fortsätter att effektivt möta EU-medborgares, företags och ekonomiers behov.

Tidigare i år presenterade EU-kommissionen ett lagförslag rörande CO₂-standarder för tunga fordon. Tanken är att stödja insatser för att minska koldioxidutsläppen genom att sätta specifika mål för CO₂-minskning för lastbilstillverkare.

Förslaget kommer att påverka vilka typer av fordon som är tillgängliga för transportföretag när tre milstolpar, 2030, 2035 och 2040, ska klaras där andelen nollutsläppsfordon ökar i varje steg.

Medan kommissionens förslag granskas av Europaparlamentet och rådet har IRU och CLEPA, som företräder sektorerna för vägtransporter och billeverantörer, listat fem grundläggande principer som EU:s lagstiftare bör ta med i förslaget för att inte äventyra stabiliteten inom mobilitet och leveranskedjor.

1) Tekniköppenhet. Lämna tillräckligt med utrymme för koldioxidneutrala bränslen som en långsiktig lösning för hållbara tunga transporter vid sidan av elektrifiering och vätgas.
2) Implementera nödvändiga möjliggörande villkor. Att säkerställa tillgången/infrastrukturen för koldioxidneutral energiförsörjning, infrastruktur för laddning och tankning och tillgången på genomarbetade och prisvärda fordonstekniker för att uppnå ambitiösa CO₂-mål.
3) Undantag från målen för vissa tyngre/längre fordon. Den nuvarande tekniken som är tillgänglig för nollutsläppsfordon är inte lämpliga för alla verksamheter som kräver stora fordon som väger över 40 ton och/eller längre än 18,75 meter.
4) Inkludera nya fordonsgrupper i målen för minskning av CO₂-utsläppen för lastbilar. Nya fordonskategorier såsom eTrailers, kan påskynda utvecklingen av kostnadseffektiv teknik som finns på marknaden.
5) Stötta regional persontransport genom att låta bussar som utför stadstrafik omfattas av samma utsläppsminskningsmål som bussar som går längre rutter.

IRU:s chef för EU Advocacy Raluca Marian säger att de flesta av de sju miljoner lastbilar och turistbussar som finns på EU:s vägar i dag har en förbränningsmotor. En massiv, plötslig övergång från räckvidden på 1 500 km för fordon på 40 ton till en inriktning på elfordon med en räckvidd på 300 km kommer att innebära allvarliga risker, särskilt med tanke på bristen på laddningsinfrastruktur och nättillgänglighet.

För att minska koldioxidutsläppen från vägtransporter är det ett tillvägagångssätt med öppenhet för teknik som möjliggör samexistens av olika fordonsframdrivningssystem som är avgörande för att den inre marknaden ska fungera effektivt, samt för krishantering”, avslutar Raluca Marian.