"Det finns ingen universallösning för avkarbonisering av transporter", säger Umberto Pretto, IRU:s generalsektrerare. Foto: IRU. "Det finns ingen universallösning för avkarbonisering av transporter", säger Umberto Pretto, IRU:s generalsektrerare. Foto: IRU.

Ny IRU-studie kartlägger ”bästa nettonoll 2050-planen”

IRU har bedömt effektiviteten och kostnaden för tre scenarier för kommersiell vägtransport för att vara koldioxidneutral år 2050 i Europa. Ett parallellt fokus på både effektiviseringsåtgärder och alternativa bränslen är mindre störande och billigare.

Med avkarbonisering av transporter på agendan under COP28, presenterar IRU, världsorganisationen för vägtransporter, ett nytt stort forskningsprojekt för att bedöma det mest produktiva, minst störande och mest kostnadseffektiva sättet för den kommersiella vägtransportsektorn för att nå koldioxidneutralitet till 2050.

Forskningen, en del av IRU:s Green Compact, visar att fokus på både energieffektivitet och alternativa bränslen kommer att minska CO2-utsläppen med 11 procent mer till 2050 jämfört med elektrifierings- och vätefokuserade scenarier.

Planen tillåter också mer framtida efterfrågan på vägtransporter (10 procent mer godstransporter och 75 procent mer persontransporter) för att stödja ekonomisk tillväxt och social integration och som kan levereras till en totalt 19 procent lägre kostnad till offentliga och privata sektorer i jämförelse med andra scenarier.

IRU:s generalsekreterare Umberto de Pretto säger att denna banbrytande forskning som i första hand tittar på lastbils-, buss- och andra persontransporttjänster över en hel kontinent, har kastat nytt ljus på det vad som är bästa sättet för industrin att bli koldioxidneutral 2050.

Umberto Pretto säger att vägtransportörer vet hur man driver effektiv och hållbar verksamhet eftersom deras verksamhet är beroende av det. ”Den här nya forskningen visar kraften i att kombinera energieffektivitet och ett mer hållbart tillvägagångssätt för alternativa bränslen”, säger Pretto.

Denna ”duplex”-plan ger en nollutsläppsindustri, men kommer att kosta regeringar och företag mindre samt tillåter mer framtida transporttillväxt för att stödja ekonomiskt och socialt välstånd, menar Pretto.

En del av IRU:s Green Compact, ett branschomfattande engagemang och färdplan för att minska CO2-utsläppen för att nå nationella och globala mål, bedömde forskningens tre scenarier i 38 europeiska länder.

Baserat på att uppnå befintliga EU-mål (55 procent mindre CO2 till 2030 och 100 procent till 2050), fokuseras scenarierna på elektrifiering, väte och effektivitet. Att ta bort ett kilo CO2-enligt ”duplex”-planen kommer att kosta motsvarande 12 svenska kronor jämfört med 14,50 svenska kronor med ett tyngre fokus på elektrifiering och nästa 16 svenska kronor med en vätgasledd plan.

Energieffektivitet har stått högt på COP28-agendan, särskilt med Global Renewables and Energy Efficiency Pledge som undertecknats av över 120 länder som inkluderar ett 2030-mål att fördubbla globala energieffektivitetsförbättringar.

IRU:s forskning återspeglar detta löfte genom att lyfta betydelsen av att påskynda energieffektivitetsåtgärder nu för att minska koldioxidutsläppen i kommersiella vägtransporter. Umberto de Pretto igen: ”Länder har väldigt olika transport-, energi- och utvecklingsmönster. Det finns ingen enskild universallösning för att minska koldioxidutsläppen från transporter.”

Med ett flexibelt ramverk är IRU Green Compact ett evidensbaserat tillvägagångssätt som uppmuntrar den kommersiella vägtransportsektorn och regeringar, leverantörer och användare, att arbeta tillsammans för att testa, dela och skala upp lösningar för att leverera på vårt nettonoll-åtagande. ”Denna forskning ger oss den bästa färdplanen för att göra detta”, avslutade Umberto Pretto.

Vill du läsa hela rapporten, finner du den här.

Om artikeln

Publicerad: 2023-12-07 12:42
Kategori: Nyheter
Taggar: CO2-utsläpp COP28 Elektrifiering Fit for 55 EU IRU Klimatomställning Nettonoll-utsläpp Transportsektorn Umberto Pretto