EU granskar Stockholms miljözon

Stockholms stad har beslutat att bensin- och dieselbilar ska förbjudas i en del av city. Syftet är att komma till rätta med den dåliga luftkvaliteten. Nu står det klart att EU-kommissionen vill granska beslutet.

Den 31 december 2024 införs miljözon klass 3 i ett område i Stockholms innerstad. Beslutet innebär att renodlade bensin- och dieselbilar portas från 20 kvarter i city. Nu har frågan hamnat på EU-kommissionens bord.
– Avgaserna från bensin- och dieselbilar är ett problem i de flesta storstäder i världen. Stockholm är på väg att genomföra något som aldrig tidigare har gjorts, varken i Sverige eller någon annanstans. Jag förstår att det väcker intresse bland EU:s medlemsländer, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

EU-kommissionen ska undersöka om Stockholms nya miljözon bryter mot den fria rörligheten inom EU. Huvudregeln i unionen är att den fria rörligheten inte får inskränkas, men det är möjligt att göra undantag för att skydda miljö och hälsa. Stockholm har gjort bedömningen att stadens miljözon ryms inom EU-rätten.

– Hälsoeffekterna av dålig luftkvalitet är väl belagda. Avgaserna i Stockholm gör att spädbarn får sämre lungor och äldre dör i förtid. Miljözonen i city införs i ett område med många människor i rörelse, där vi vet att luftkvaliteten behöver bli bättre, menar Lars Strömgren.

EU-kommissionens undersökning är en följd av ett EU-direktiv som kräver att medlemsstater ska informera om regelförändringar som kan påverka den fria rörligheten. Stockholms stad har skickat sitt beslut om miljözon klass 3 till myndigheten Kommerskollegium, som hanterar Sveriges anmälningar till EU-kommissionen.

EU-kommissionens besked om att inleda en granskning innebär att Stockholm under tre månader inte får fatta några nya beslut om miljözonen. Staden bedömer dock inte att det påverkar tidsplanen för införandet.
– Det här är ett scenario som vi har varit medvetna om och tagit höjd för i planeringen. Planen är fortfarande att miljözonen i city ska träda i kraft på nyårsafton 2024, säger Lars Strömgren.

Stockholm har tidigare publicerat en konsekvensanalys av den nya miljözonen. Där framgår att området för zonen kommer att vara tillgänglig även för den som saknar ett tillåtet fordon vid införandet. För privatpersoner är det möjligt att promenera, cykla, åka kollektivt eller använda en elbilpool. För näringslivet finns goda möjligheter till samlastning. Det skriver Miljöpartiet i ett pressmeddelande.

– Jag står upp för ett Europa där människor kan röra sig fritt över gränserna. Däremot är det knappast en EU-rättighet att förorena luften i Stockholms innerstad, förklarar Lars Strömgren.

I grunden är Lars Strömgren ändå positivt inställd till EU-kommissionens prövning.
– EU-kommissionen har redan tagit strid för att stoppa försäljningen av fossilbilar i hela unionen. Nu förväntar jag mig att de också ger grönt ljus för lokala förbud mot bensin- och dieselbilar. Det blir ett styrkebesked till alla europeiska politiker som just nu kämpar för utsläppsfria städer, säger han.

Om artikeln

Publicerad: 2024-01-18 14:59
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Miljöpartiet Miljözon 3 Stockholm