Hälften av EU:s åkerier kan inte expandera på grund av förarbrist

IRU:s nya europeiska rapport om brist på lastbilsförare har funnit att över hälften av åkerierna inte kan utöka sin verksamhet på grund av bristen på förare.

Mer än hälften av de europeiska lastbilsföretagen kan inte utöka sin verksamhet eftersom de inte kan hitta kvalificerad arbetskraft på grund av bristen på lastbilschaufförer, detta enligt IRU:s 2023-studie som genomförde en undersökning av över 1 000 europeiska väggodstransportörer.

Andra konsekvenser av förarbristen är minskad produktivitet för nästan 50 procent av företagen och en nedgång i intäkter med 39 procent.

EU, Norge och Storbritannien saknar tillsammans över 233 000 lastbilschaufförer. Detta beräknas överstiga 745 000 till 2028 på grund av att förare går i pension om inga betydande åtgärder vidtas.

Det europeiska lastbilschaufförsyrket har en åldrande befolkning med en medelålder på 47. En tredjedel av lastbilschaufförerna är över 55 år och förväntas gå i pension under de kommande tio åren medan mindre än 5 procent är under 25 år.

Mer än 70 procent av de europeiska företagen vidtar åtgärder för att behålla och attrahera förare.

Över hälften av åkerierna tillhandahåller prestationsbelöningar och höjer lönerna för att behålla och att attrahera nya förare. I Europa är i genomsnitt en lastbilschaufförs bruttolön 55 procent högre än den nationella minimilönen och når så högt som 233 procent i Nederländerna.

Andra åtgärder som genomförs av inkluderar att investera i bättre fordon (44 %), täcka kostnaderna för att komma utbilda sig i yrket (35 %) och erbjuda möjligheter till fortbildning (25 %).

De höga kostnaderna för att ta lastbilskörkort och yrkeskvalifikationer i Europa, som i genomsnitt är 3,7 gånger högre än den genomsnittliga månatliga minimilönen, utgör ett betydande hinder för att locka människor till yrket och då särskilt unga människor.

IRU:s EU:direktör Raluca Marian sade att IRU:s senaste rapport om brist på lastbilsförare i Europa tydligt visar att åkerierna och med det EU-handeln, försämras av bristen på förare. Det är också tydligt att företagen gör allt de kan för att locka till sig och behålla fler förare.

Raluca Marian fortsätter: ”Medan orsakerna bakom bristen på förare är olika, måste EU och regeringarna spela sin roll för att eliminera hindren för inträde och stödja mer attraktiva arbetsvillkor.”

IRU förespråkar även att förare redan som 17-åringar, tillsammans med ledsagare, ska kunna få körerfarenhet. Erkännandet av körkort och kvalifikationer från tredje land bör harmoniseras ”Och på EU-nivå bör också förarnas viloförhållanden förbättras, bland annat genom att bygga. säkrare parkeringar.”

Endast 4 procent av de europeiska lastbilschaufförerna är kvinnor. Tyskland (7,2 %), Rumänien (6,1 %) och Frankrike (4,5 %) har de högsta andelarna kvinnliga lastbilschaufförer. Tillgången till säkra arbetsförhållanden och tillgång till välutrustade rastplatser är det primära problemet för kvinnor. Att förbättra dem är nyckeln till att locka fler kvinnor till yrket.

IRU:s ”2023 Europeisk Chaufförsbris”, visar uppdelningar på regional och nationell nivå av den kroniska bristen på chaufförer. Rapporten beskriver också de ekonomiska och demografiska trenderna bakom bristen, hindren för inträde i yrket inklusive lagstiftningshinder, utmaningarna som begränsar yrkets attraktionskraft, samt de lösningar som implementerats som svar av regeringar och vägtransportföreningar och företag.

Vill du läsa hela rapporten, finner du den här.

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-29 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Åkerier Chaufförsbrist EU Godstransport IRU Raluca Marian