Nu ska indiska lastbilschaufförer få utbildningar som håller internationell standard. Foto: IRU. Nu ska indiska lastbilschaufförer få utbildningar som håller internationell standard. Foto: IRU.

Indien lanserar internationellt erkända utbildningar för förare

Indiens Logistics Sector Skill Council har börjat erbjuda internationellt erkända utbildningsprogram för lastbilschaufförer för att överbrygga kompetensklyftan bland indiska lastbilschaufförer och åtgärda den globala chaufförsbristen.

Den Indiska icke-vinstdrivande Logistics Sector Skill Council (LSC) utvecklade programmet efter samarbete med International Road Transport Union (IRU) Academy. LSC-utbildare är nu utrustade för att leverera IRU Academy Driver Goods Transport Training and Assessment Programme, vilket säkerställer att indiska lastbilschaufförer får utbildning som uppfyller internationella standarder.

Uppdraget är att överbrygga kunskaps- och kompetensgapet bland indiska lastbilschaufförer. ”Genom att utrusta både manliga och kvinnliga lastbilschaufförer med internationellt erkända utbildningar förbättrar vi inte bara deras professionella förmågor utan hjälper också till att åtgärda den globala bristen på förare”, säger LSC:s vd Ravikanth Yamarthy.

Initiativet ligger i linje med bredare ansträngningar för att ta itu med den kritiska bristen på lastbilschaufförer över hela världen. Enligt IRU är över tre miljoner lastbilschaufförstjänster för närvarande obesatta i 36 länder och antalet beräknas fördubblas till 2028.

Att höja kunskapsnivåerna hos lastbilsförare tjänar ett dubbelt syfte, säger IRU:s chef för certifiering och standarder Patrick Philipp. ”Det professionaliserar lastbilsindustrin i Indien ytterligare vilket leder till fördelar som ökad trafiksäkerhet, samtidigt som det hjälper till att åtgärda den globala förarbristen.”

Den globala förarbristen har föranlett ansträngningar för att locka fler unga människor och kvinnor till lastbilsbranschen, men dessa initiativ kanske inte räcker för att helt ta itu med den växande klyftan. IRU:s fokus på att upprätta internationella förarkvalifikationsstandarder syftar till att underlätta förares rörlighet och sysselsättningsmöjligheter över gränserna, skriver Trans.INFO.