Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad, vill främja elfordonen. Foto: Alexander Docka. Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad, vill främja elfordonen. Foto: Alexander Docka.

Ny miljözon får stöd av miljö- och hälsoexperter

31 december 2024 införs miljözon klass 3 i en del av Stockholms city. Nu får förändringen stöd av Naturskyddsföreningen, 2030-sekretariatet, forskare vid Karolinska Institutet samt Astma- och allergiförbundet.

I ett pressmeddelande från Miljöpartiet berättar de att Stockholms rödgröna styre har meddelat att ett område i city ska reserveras för elfordon och utsläppsfria gasfordon. Inför det formella beslutet i kommunfullmäktige den 6 maj, har flera miljö- och hälsoorganisationer inkommit med synpunkter.

Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad, vill att Stockholms nya miljözon ska vara förankrad bland invånare, föreningar och företag.
– Totalt har vi haft möte med över 80 aktörer och branschorganisationer. Nu har vi även genomfört en regelrätt remissrunda. Jag är glad över att flera tunga experter ställer sig bakom miljözonen, säger han.

Bland de som har inkommit med remissvar finns BAMSE-projektet vid Karolinska Institutet. Projektet har sedan 1994 undersökt hur luften i Stockholm påverkar barns lungor. Forskargruppen stödjer införandet av miljözon klass 3 och betonar att även låga nivåer av luftföroreningar är skadliga för hälsan.

Samma budskap framförs av Astma- och allergiförbundet. Föreningen skriver att den nya miljözonen kommer att minska riskerna för andningsproblem hos personer med astma- och allergisjukdomar som befinner sig i området.

Naturskyddsföreningen är positiva till miljözonen och skriver att luftföroreningar bidrar till omfattande sjukfrånvaro som kostar mycket för samhället. Föreningen lyfter att Stockholms nya miljözon kan tjäna som inspiration för andra kommuner.

2030-sekretariatet passar på att framföra att staden borde få rätt att differentiera trängselskatten och parkeringsavgifterna så att elbilar betalar mindre än fossilbilar. Det är en förändring som Stockholms stad har efterfrågat länge.

Man vill modernisera lagen och ge städerna större möjlighet att främja elbilar, men hittills har regeringen sagt nej.
– Kanske kan företagen i 2030-sekretariatet få regeringen att tänka om, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.