Gasum öppnar gastankstation i finska Lappland

Utbyggnaden av nätverket av tankstationer i norra Finland gör det möjligt för allt fler företag att använda biogas för att minska transporters koldioxidutsläpp. Nu har man öppnat den första gastankstationen i Keminmaa i finska Lappland.

Gasum har öppnat sin första gastankstation i finska Lappland, i Keminmaa. Stationen är Gasums hittills nordligaste tankstation och den nordligaste tankstationen för flytande biogas, LBG, i Europa.

Stationen i Keminmaa betjänar både tung trafik och personbilar, eftersom det är möjligt att tanka både flytande och komprimerad biogas där.

Stationens läge gynnar särskilt trafiken inom Finland till Rovaniemi och Torneå och vidare till Sverige. Gasum har som mål att ytterligare förbättra tillgången på biogas i norra Finland inom en snar framtid.
– Efterfrågan ökar ständigt och vi har fått många förfrågningar om nya stationer i Lappland. Förhoppningsvis kommer vi snart att kunna presentera nya projekt i regionen”, säger Juho Kurra, Head of Business Finland, Traffic på Gasum.

Pohjaset-koncernen är ett familjeägt företag med 135 anställda i finska Kemi-Torneå-området, vars verksamhet omfattar logistik- och återvinningstjänster. Koncernens verksamhetsområde omfattar Finland norr om Jyväskylä, samt norra Sverige.

Pohjaset blev övertygad av Lapplands första tankstation för gas i det egna närområdet, och företaget beslutade sig för att köpa in den första gasbilen till sin fordonsflotta. Lastbilen kommer att tas i trafik i början av 2024.

Biogas är ett bränslealternativ som ger mycket låga utsläpp då dess livscykelutsläpp är i genomsnitt 90 procent lägre än för konventionella fossila bränslen. Biogas gör det möjligt för transportföretag med tunga fordon att minska utsläppen på ett kostnadseffektivt sätt redan idag.

Nära 100 procent av den gas som Gasum säljer för alla fordonssegment är redan nu biogas. Gasums strategiska mål är att årligen tillgängliggöra sju terawattimmar (TWh) förnybar gas den nordiska marknaden vid 2027. Det skulle innebära en sammanlagd minskning av koldioxidutsläppen med 1,8 miljoner ton för Gasums kunder varje år.

Tankstationen för gas i Keminmaa har fått finansiering från EU:s investeringsprogram genom finansieringsinstrumentet Fonden för ett sammanlänkat Europa.

Om artikeln

Publicerad: 2023-10-30 09:16
Kategori: Nyheter
Taggar: Biogas BNG Gasdrift Gaslastbil Gastankstation Gasum Keminmaa Klimatomställning LNG Pohjaset