Överenskommelse om tunga fordon

Det har uppnåtts en överenskommelse om tunga fordon och EU:s förhandlingsmandat inför COP28. Detta skedde vid miljörådets möte i Luxemburg 16 oktober då EU:s miljöministrar godkände ett förhandlingsmandat inför FN:s klimatkonferens COP28.

Ministrarna godkände också EU:s bidrag till FN:s klimatkonvention och nådde överenskommelser om utsläppsregler för tunga fordon och avloppsvatten. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) representerade Sverige vid mötet.

Miljöministrarna kom bland annat överens om ett förslag om att uppdatera och skärpa förordningen om normer för koldioxidutsläpp från tunga fordon. Syftet med förslaget är att ytterligare minska koldioxidutsläppen inom vägtransportsektorn och att införa nya mål för 2030, 2035 och 2040.

De nya reglerna ska bidra till att EU uppnår sina klimatmål och ska ge incitament till en ökad andel utsläppsfria fordon i hela EU:s fordonspark för tunga fordon, samtidigt som man säkerställer att innovation och konkurrenskraft inom sektorn tryggas och stärks.

Efter överenskommelsen i rådet väntar nu förhandlingar med Europaparlamentet om lagstiftningens slutliga utformning.

Om artikeln

Publicerad: 2023-10-23 09:21
Kategori: Nyheter
Taggar: COP28 FN Klimatkonferens. Utsläpp Klimatmål Liberalerna Miljöminister Regeringen Romina Pourmokhtari Tunga fordon