"Stor potential finns även i effektivisering och införandet av längre och tyngre lastbilar", säger Fredrik Svensson, hållbarhetsansvarig på Sveriges Åkeriföretag. Foto: Sveriges Åkeriföretag. "Stor potential finns även i effektivisering och införandet av längre och tyngre lastbilar", säger Fredrik Svensson, hållbarhetsansvarig på Sveriges Åkeriföretag. Foto: Sveriges Åkeriföretag.

Uppdaterad färdplan om grön omställning lämnas till statsministern

Idag, onsdag den 18 oktober, lämnas åkerinäringens uppdaterade färdplan över till statsminister Ulf Kristersson (M). Syftet med färdplanen är att visa hur åkerinäringen kan bli fossilfri till 2045 och därigenom också bidra till att göra Sverige världsledande i den gröna omställningen.

De allra flesta andra branscher är helt beroende av att deras transporter ska bli fossilfria och därför är genomförandet av åkerinäringens färdplan en viktig möjliggörare för stora delar av samhället.

De åkeriföretag som redan nu arbetar aktivt och utforskar möjligheterna i ny teknik och nya drivmedel kommer att få stora konkurrensfördelar i sina transportaffärer framåt.
– Sedan 2018 då åkerinäringens färdplan togs fram har teknikutvecklingen gått snabbt inom bland annat elektrifiering och även inom olika förnybara drivmedel – därför var behovet stort att uppdatera vår färdplan, säger Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag.

Färdplanen är en framåtsyftande färdplan som visar hur vi ska nå nästa steg som är 70 procents minskning av åkeriernas utsläpp till 2030 och Sveriges Åkeriföretag ser att framåt kommer lastbilarna att elektrifieras i snabb takt.
– Vätgas och elektrobränsle kommer att spela en större roll som komplement till den växande andelen biogaslastbilar. Stor potential finns även i effektivisering och införandet av längre och tyngre lastbilar, säger Fredrik Svensson, hållbarhetsansvarig på Sveriges Åkeriföretag.

Med hjälp av effektiv klimat- och näringspolitik och framsynta modiga transportköpare kan åkerinäringen ställa om snabbare än vad de flesta tror är möjligt. Åkerinäringen har redan påbörjat resan mot ett fossilfritt samhälle. Nu vill och måste vi växla upp för att tillsammans nå klimatmålen.

Vill du ta del av färdplanen, finner du den här.